Семинар КТ 2020 г.: „Практически въпроси по прилагането на Кодекса на труда.” – 2 април 2020 г.

Следващо обучение по темата – 28 и 29 октомври 2021 г., за подробности, моля вижте съответния семинар в секцията “Семинари”

 

Отложен поради обявеното извънредно положение в страната.

На вниманието на служителите от:

”Човешки ресурси”/“Финанси“/„Счетоводство”/„Правен”

 

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема: 

 

„Практически въпроси по прилагането на Кодекса на труда.”

 

 2 април 2020 г. (8 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел, бул. „Мария Луиза” № 131  

 

Л Е К Т О Р :

  

доц. НИНА ГЕВРЕНОВА - ръководител катедра „Трудово и осигурително право” в Софийския Университет „Св. Кл. Охридски”, адвокат; 

 

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”      

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“ – вече изтекъл  

 

 Програма на семинара  Условия за участие 

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!