Семинар: „Рискове, проблеми и санкции при възлагането на обществени поръчки – за какво трябва да внимаваме?” – 27 март 2020 г.

На вниманието на служителите от дирекция/отдел:

 „Вътрешен одит”; Финансов контрольор;

„Обществени поръчки“; „Правна”/гл. юрисконсулт;

„Управление на собствеността”; „Финанси”

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

„Рискове, проблеми и санкции при възлагането на обществени поръчки – за какво трябва да внимаваме?”

 

27 март 2020 г. (8 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦, бул. „Мария Луиза” № 131

Л Е К Т О Р :

 

ЛЮДМИЛ СПАСОВ, CIA, CGAP, CRMA, СВОПС, юрист, експерт по обществени поръчки, Директор на дирекция „Правна“, Grant Thornton

Представяне на лектора

 

          Людмил Спасов има богат опит в областта на правото, вътрешния и външния одит, управлението на риска и други професионални сфери, като съществена част от него е свързан с прилагането на законодателството в областта на обществените поръчки. Кариерата си започва преди повече от 19 години в Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол (понастоящем Агенция за държавна финансова инспекция), преминава през Министерство на икономиката (Инспекторат), Министерство на финансите (дирекция „Одит на средствата от ЕС“, понастоящем ИА „Одит на средствата от ЕС“), ръководи дейността на местна консултантска компания, а през последните 7 години отговаря за предоставянето на правни услуги в Грант Торнтон (едно от големите одиторски дружества в страната и част от глобалната мрежа на Grant Thornton International).

          Дълги години е бил в ръководството на Института на вътрешните одитори в България, включително и като негов председател.

          Богатият си опит в областта на обществените поръчки придобива, участвайки във всички възможни роли в тази сфера – както от името на възложителите, така и на участниците и изпълнителите на обществени поръчки, и най-вече като контролен орган/одитор, проверяващ подготовката, провеждането и изпълнението на стотици обществени поръчки. Дългогодишен лектор по теми, свързани с обществените поръчки, одита, контрола, управлението на риска, борбата с измамите и корупцията и др. 

За кого е предназначен семинарът?

 

Семинарът е предназначен за възложители, експерти, участващи в процесите на подготовка, възлагане, изпълнение и контрол на обществени поръчки, одитори, финансови контрольори и контролни органи, ангажирани с проверка на тези процеси, външни експерти и лица, натоварени с управлението на проекти с европейско или друг вид външно финансиране, други практикуващи специалисти в областта. 

Основни акценти от програмата:

 

  1. Управление на риска и отговорности в процеса на възлагане на обществени поръчки;
  2. Форми на отговорност и възможни санкции, финансови корекции;
  3. Рискове и грешки при планирането и подготовката на обществени поръчки;
  4. Характерни нарушения при възлагането;
  5. Пропуски при изпълнението на сключени договори, последици.

 

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“.  

 Програма на семинара Условия за участие  ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

 © Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!