Уебинар промени в ЗОП и ППЗОП 2020 г.: “Промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки в сила от 2020 г. Практическа работа с Националната платформа за електронно възлагане на обществени поръчки – ЦАИС „ЕОП“ – 11 и 12 ЮНИ 2020 г.

Следващо обучение по темата – виж в секцията “Семинари”, 3 ноември 2021 г.

 

 

На вниманието на служителите от отдел/дирекция:

„Обществени поръчки”; „Правна”/гл. юрисконсулт;

Финансов контрольор; „Вътрешен одит”;

„Управление на собствеността; Бюджет и финанси”

  

П О К А Н А

 

за онлайн семинар (уебинар) на тема:

 

„Промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки в сила от 2020 г.

Практическа работа с Националната платформа за електронно възлагане на обществени поръчки – ЦАИС „ЕОП“.“

 

11 и 12 юни 2020 г. (12 уч. часа)

 

Място на провеждане – онлайн платформа ZOOM (www.zoom.us)

 

Л Е К Т О Р :

 

МАРИАНА КАЦАРОВА - юрист, експерт обществени поръчки, 2000 – 2005 г. Агенция за държавна финансова инспекция; 2005 г. – 2016 г.  Сметна палата;

 

Повече информация за програмата, условията за записване в уебинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.    

За да заявите участие в уебинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“ – вече изтекъл.   

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!