Уебинар промени в ЗОП и ППЗОП 2020 г.: “Промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки в сила от 2020 г. Практическа работа с Националната платформа за електронно възлагане на обществени поръчки – ЦАИС „ЕОП“ – 11 и 12 ЮНИ 2020 г.

Семинарът ще се проведе online, чрез системата за уебинари ZOOM.

Точки шеста от горепосочената заповед забранява провеждането на масови научни мероприятия от всякакъв вид.

 

 

На вниманието на служителите от отдел/дирекция:

„Обществени поръчки”; „Правна”/гл. юрисконсулт;

Финансов контрольор; „Вътрешен одит”;

„Управление на собствеността; Бюджет и финанси”

  

П О К А Н А

 

за онлайн семинар (уебинар) на тема:

 

„Промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки в сила от 2020 г.

Практическа работа с Националната платформа за електронно възлагане на обществени поръчки – ЦАИС „ЕОП“.“

 

11 и 12 юни 2020 г. (12 уч. часа)

 

Място на провеждане – онлайн платформа ZOOM (www.zoom.us)

 

Л Е К Т О Р :

 

МАРИАНА КАЦАРОВА - юрист, експерт обществени поръчки, 2000 – 2005 г. Агенция за държавна финансова инспекция; 2005 г. – 2016 г.  Сметна палата;

 

Повече информация за програмата, условията за записване в уебинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.    

За да заявите участие в уебинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“ – вече изтекъл.   

Програма на семинара  Условия за участие 

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!