Семинар КТ: “Практически въпроси по прилагането на Кодекса на труда” – 22 октомври 2020 г.

Следващо обучение по темата – 28 и 29 октомври 2021 г., за подробности, моля вижте съответния семинар в секцията “Семинари”

 

На вниманието на служителите от:

Човешки ресурси”/„Личен състав”/”Персонал”/

„Счетоводство”/„Правен”

 

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

 

„Практически въпроси по прилагането на Кодекса на труда.”

 

 22 октомври 2020 г. (8 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦ , бул. „Мария Луиза” № 131

 

Л Е К Т О Р :

 

доц. НИНА ГЕВРЕНОВА - ръководител катедра „Трудово и осигурително право” в Софийския Университет „Св. Кл. Охридски”, адвокат;

 

Семинарът ще се проведе в присъствен формат в Рамада София хотел, освен ако няма правителствена забрана за провеждане на публични мероприятия и семинари  – в този случай ще се проведе онлайн чрез платформата Zoom.us 

На семинара ще бъдат спазени всички изисквания и предписания на здравните органи – капацитет на семинарната зала, носене на предпазни маски и др. 

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.        

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“   

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!