“Правна рамка на електронните обществени поръчки. Промени в ЗОП. Практическа работа с ЦАИС „ЕОП“ – от подготовката на обществена поръчка чрез системата, до сключване на договор за обществена поръчка.” – 25 и 26 ноември 2020 г.

Следващо обучение по темата – 3 ноември 2021 г., за подробности, моля вижте съответния семинар в секцията “Семинари”

На вниманието на служителите от отдел/дирекция:

„Обществени поръчки”; „Правна”/гл. юрисконсулт;

Финансов контрольор; „Вътрешен одит”;

„Управление на собствеността; Бюджет и финанси”

 

П О К А Н А

 

за обучителен семинар (уебинар) на тема:

 

„Правна рамка на електронните обществени поръчки.  Промени в ЗОП. Практическа работа с ЦАИС „ЕОП“ – от подготовката на обществена поръчка чрез системата, до сключване на договор за обществена поръчка.“

 

25 и 26 ноември 2020 г. (16 уч. часа)

 

Законопроектът с който се изменя и допълва Законът за обществените поръчки е приет на първо четене на 29 октомври 2020 г. от Народното събрание - https://parliament.bg/bg/bills/ID/163388/

 

 Място на провеждане:  онлайн платформа www.zoom.us или присъствено в х-л Рамада, София – по Ваш избор.

 

Л Е К Т О Р :

 

МАРИАНА КАЦАРОВА - юрист, експерт обществени поръчки, 2000 – 2005 г. Агенция за държавна финансова инспекция; 2005 г. – 2016 г.. Сметна палата

 

 

 


© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!