Уебинар данъци и КСО 2021 г.: „Промени в сила от 1 януари 2021 г. в данъчното и осигурителното законодателство: Закон за данък върху добавената стойност; Закон за корпоративното подоходно облагане; Закон за данъците върху доходите на физическите лица; Кодекс за социално осигуряване.” – 18, 19 и 20 януари 2021 г.

На вниманието на финансовия директор и гл. счетоводител

 

П О К А Н А

 

за обучителен уебинар на тема:

 

„Промени в сила от 1 януари 2021  г. в данъчното и осигурителното законодателство:

- Закон за данък върху добавената стойност;

- Закон за корпоративното подоходно облагане;

- Закон за данъците върху доходите на физическите лица;

- Кодекс за социално осигуряване.”

 

18, 19 и 20 януари 2021 г. (16 уч. часа)

 

Място на провеждане – онлайн (като уебинар) чрез www.zoom.us

 

Л Е К Т О Р И:

 

КАЛИНА ЗЛАТАНОВА - лектор и данъчен консултант по Закона за данък върху добавената стойност; 

КАТЯ КАШЪМОВА - началник отдел „Осигурителна методология“ в Централно управление на Националната агенция за приходите; 

ДИМИТЪР ВОЙНОВ - лектор и данъчен консултант по Закона за корпоративното подоходно облагане; 

ЛОРЕТА ЦВЕТКОВА - главен експерт по приходите по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Национална агенция по приходите;

 

Повече информация за програмата, условията за записване в уебинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА УЕБИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.       

За да заявите участие в уебинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“  

 

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!