„Промени в сила от 1 януари 2021 г. в данъчното законодателство: Закон за данък върху добавената стойност; Закон за корпоративното подоходно облагане” – 18, 19 и 20 януари 2021 г.

На вниманието на финансовия директор и гл. счетоводител

 

П О К А Н А

 

за обучителен уебинар на тема:

 

„Промени в сила от 1 януари 2021  г. в данъчното законодателство:

- Закон за данък върху добавената стойност;

- Закон за корпоративното подоходно облагане

 

18, 19 и 20 януари 2021 г. (16 уч. часа)

 

Място на провеждане: онлайн (като уебинар) чрез www.zoom.us или присъствено в х-л Рамада София – по Ваш избор!

 

Семинарът ще се проведе в присъствена форма само ако няма правителствена забрана за провеждане на присъствени обучения/семинари.

Ако сте се записали за присъствен формат и той не може да бъде проведен, поради забрана на здравните власти, платената семинарна такса може да ползвате за следващи наши обучения в следващите ТРИ години – по Ваш избор за темата и датата!

 

Л Е К Т О Р И:

 

КАЛИНА ЗЛАТАНОВА

ДИМИТЪР ВОЙНОВ 

 

 

 

 Семинарът е пренасрочен за нова присъствена дата, която ще бъде определена след отпадане на забраните, свързани с провеждането на присъствените мероприятия – моля следете секция “Семинари” в сайта за да бъдете осведомени за новата дата! 

 

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!