“Нови промени в Кодекса на труда, приети от Народното събрание на второ четене на 9 декември 2020 г. Други важни и актуални въпроси от практиката по прилагането на Кодекса на труда и подзаконовата нормативна уредба.” – 22 януари 2021 г.

 Следващо обучение по темата – 25 ноември 2022 г., за подробности, моля вижте съответния семинар в секцията “Семинари”

 

П О К А Н А

 

за онлайн семинар (уебинар)  на тема:

„Нови промени в Кодекса на труда, приети от Народното събрание на второ четене на 9 декември 2020 г. (ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г.) Други важни и актуални въпроси от практиката по прилагането на Кодекса на труда и подзаконовата нормативна уредба.”

 

 22 януари 2021 г. (8 уч. часа)

 

Място на провеждане: онлайн (като уебинар) чрез www.zoom.us или присъствено в х-л Рамада София – по Ваш избор!

 

Л Е К Т О Р :

 

ТЕОДОРА ДИЧЕВА - юрист, експерт по трудово право

 

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!