Уебинар промени в КТ 2020 г.: “Нови промени в Кодекса на труда, приети от Народното събрание на второ четене на 9 декември 2020 г. Други важни и актуални въпроси от практиката по прилагането на Кодекса на труда и подзаконовата нормативна уредба.” – 22 януари 2021 г.

 На вниманието на служителите от:

„Личен състав”/”Персонал”/Човешки ресурси”/

„Счетоводство”/„Правен”

П О К А Н А

 

за онлайн семинар (уебинар)  на тема:

„Нови промени в Кодекса на труда, приети от Народното събрание на второ четене на 9 декември 2020 г. (ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г.) Други важни и актуални въпроси от практиката по прилагането на Кодекса на труда и подзаконовата нормативна уредба.”

 

 22 януари 2021 г. (8 уч. часа)

 

Място на провеждане – онлайн платформа www.zoom.us

 

 

Л Е К Т О Р :

 

ТЕОДОРА ДИЧЕВА - юрист, експерт по трудово право

 

Повече информация за програмата, условията за записване в уебинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА УЕБИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.   

    

За да заявите участие в уебинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“ 

 

 

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!