“Нови промени в Кодекса на труда, приети от Народното събрание на второ четене на 9 декември 2020 г. Други важни и актуални въпроси от практиката по прилагането на Кодекса на труда и подзаконовата нормативна уредба.” – 22 януари 2021 г.

 Следващо обучение по темата – 28 и 29 октомври 2021 г., за подробности, моля вижте съответния семинар в секцията “Семинари”

На вниманието на служителите от:

„Личен състав”/”Персонал”/Човешки ресурси”/

„Счетоводство”/„Правен”

П О К А Н А

 

за онлайн семинар (уебинар)  на тема:

„Нови промени в Кодекса на труда, приети от Народното събрание на второ четене на 9 декември 2020 г. (ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г.) Други важни и актуални въпроси от практиката по прилагането на Кодекса на труда и подзаконовата нормативна уредба.”

 

 22 януари 2021 г. (8 уч. часа)

 

Място на провеждане: онлайн (като уебинар) чрез www.zoom.us или присъствено в х-л Рамада София – по Ваш избор!

 

Семинарът ще се проведе в присъствена форма само ако няма правителствена забрана за провеждане на присъствени обучения/семинари.

Ако сте се записали за присъствен формат и той не може да бъде проведен, поради забрана на здравните власти, платената семинарна такса може да ползвате за следващи наши обучения в следващите ТРИ години – по Ваш избор за темата и датата!

 

 

 

Л Е К Т О Р :

 

ТЕОДОРА ДИЧЕВА - юрист, експерт по трудово право

 

 

Семинарът е пренасрочен за нова присъствена дата, която ще бъде определена след отпадане на забраните, свързани с провеждането на присъствените мероприятия – моля следете секция “Семинари” в сайта за да бъдете осведомени за новата дата!

 

 

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!