Уебинар промени в ЗАНН 2021 г.: “Промените в Закона за административните нарушения и наказания (ДВ, бр. 109 от 22 декември 2020 г.). Актуални въпроси и съдебна практиката относно законосъобразността на издаваните актове за нарушения и наказателни постановления.” – 16 февруари 2021 г.

На вниманието на служителите от дирекция/отдел „Правна”/гл. юрисконсулт

П О К А Н А

 

за обучителен семинар (уебинар) на тема:

„Промените в Закона за административните нарушения и наказания (ДВ, бр. 109 от 22 декември 2020 г.).

Актуални въпроси и съдебна практиката относно законосъобразността на издаваните актове за нарушения и наказателни постановления.”

 

16 февруари 2021 г. (4 уч. часа)

 

Място на провеждане – онлайн платформа www.Zoom.us

 

Л Е К Т О Р:

 

ДЕНИЦА МИТРОВА - съдия, Административен съд София град

Повече информация за програмата, условията за записване в уебинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА УЕБИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

За да заявите участие в уебинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“

 

Програма на семинара  Условия за участие   ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!