“Промените в Закона за административните нарушения и наказания (ДВ, бр. 109 от 22 декември 2020 г.). Актуални въпроси и съдебна практиката относно законосъобразността на издаваните актове за нарушения и наказателни постановления.” – март 2021 г.

 На вниманието на служителите от дирекция/отдел „Правна”/гл. юрисконсулт

П О К А Н А

 

 за обучителен семинар (уебинар) на тема:

„Промените в Закона за административните нарушения и наказания (ДВ, бр. 109 от 22 декември 2020 г.).

Актуални въпроси и съдебна практиката относно законосъобразността на издаваните актове за нарушения и наказателни постановления.”

 

12 март 2021 г. (4 уч. часа)

 

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!