“ЗОП и ППЗОП – правна регламентация и анализ. Промени в ЗОП и ППЗОП 2021 г.” – 29 и 30 юни 2021 г.

 Следващо обучение по темата – 29 и 30 ноември 2022 г., за подробности, моля вижте съответния семинар в секцията “Семинари”

 

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

„ЗОП и ППЗОП – правна регламентация и анализ.

Промени в ЗОП и ППЗОП 2021 г.“

 

29 и 30 юни 2021 г. (16 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦ , бул. „Мария Луиза” № 131

Л Е К Т О Р :

 

МАРИАНА КАЦАРОВА - юрист, експерт обществени поръчки, 2000 – 2005 г. Агенция за държавна финансова инспекция; 2005 г. – 2016 г.  Сметна палата;

Промените в ППЗОП са приети и обнародвани в ДВ, бр. 35 от 27 април 2021 г.

 

Семинарът ще се проведе в присъствен формат в Рамада София хотел, освен ако няма правителствена забрана за провеждане на публични мероприятия и семинари  – в този случай ще се проведе онлайн чрез платформата Zoom.us

На семинара ще бъдат спазени всички изисквания и предписания на здравните органи – капацитет на семинарната зала, носене на предпазни маски и др.

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“.

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!