“ЗОП и ППЗОП – правна регламентация и анализ на цялостния процес по възлагане и участие в обществени поръчки” – 29 и 30 септември 2021 г.

Следващо обучение по темата – 29 и 30 ноември 2022 г., за подробности, моля вижте съответния семинар в секцията “Семинари”

 

 

П О К А Н А

 

 за обучителен семинар/уебинар на тема:

„ЗОП и ППЗОП – правна регламентация и анализ на цялостния процес по възлагане и участие в обществени поръчки.“

 

29 и 30 септември 2021 г. (16 уч. часа)

 

Броят на участниците в залата е ограничен максимално до 30 човека и 30% заетост на семинарната зала с оглед спазване на заповед РД-01-748/02.09.2021 г. на МЗ.

 

Л Е К Т О Р :

 

МАРИАНА КАЦАРОВА - юрист, експерт обществени поръчки, 2000 – 2005 г. Агенция за държавна финансова инспекция; 2005 г. – 2016 г.  Сметна палата;

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!