“Критерии за подбор на участниците. Електронната обществена поръчка – от обявяване до сключване на договор. Подготовка и подаване на оферти в ЦАИС ЕОП.” – 3 ноември 2021 г.

 На вниманието на служителите от дирекция/отдел:

„Обществени поръчки“; „Правна”/гл. юрисконсулт;

Финансов контрольор; „Вътрешен одит”;

„Управление на собствеността”; „Бюджет и финанси”

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

„Критерии за подбор на участниците. Електронната обществена поръчка – от обявяване до сключване на договор. Подготовка и подаване на оферти в ЦАИС ЕОП.”

 

3 ноември 2021 г. (8 уч. часа)

 

 Онлайн – чрез платформата Zoom.us

Л Е К Т О Р:

 

МАРИАНА КАЦАРОВА - юрист, експерт обществени поръчки, 2000 – 2005 г. Агенция за държавна финансова инспекция; 2005 г. – 2016 г.  Сметна палата;

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

За да заявите участие в семинара, моля попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“.

 

 Програма на семинара  Условия за участие   ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!