„Практически въпроси по прилагането на Кодекса на труда.” – 29 октомври 2021 г.

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

„Практически въпроси по прилагането на Кодекса на труда.”

 

 29 октомври 2021 г. (8 уч. часа)

 

 Онлайн – чрез платформата Zoom.us

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!