„Практически въпроси по прилагането на Кодекса на труда.” – 29 октомври 2021 г.

 На вниманието на служителите от: 

“Човешки ресурси”; „Личен състав”; ”Персонал“; 

„Счетоводство”; „Правен”

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

„Практически въпроси по прилагането на Кодекса на труда.”

 

 29 октомври 2021 г. (8 уч. часа)

 

 Онлайн – чрез платформата Zoom.us

Л Е К Т О Р :

 

проф. д-р НИНА ГЕВРЕНОВА - ръководител катедра „Трудово и осигурително право” в Софийския Университет „Св. Кл. Охридски”, адвокат

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

За да заявите участие в семинара, моля попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“.

Програма на семинара   Условия за участие   ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!