„Съдебната практика на Върховния административен съд по прилагане на Закона за държавния служител.” – 27 октомври 2021

 

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

„Съдебната практика на Върховния административен съд по прилагане на Закона за държавния служител.”

 

27 октомври 2021 г. (4 уч. часа)

 

 Онлайн – чрез платформата Zoom.us

 

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!