„Съдебната практика на Върховния административен съд по прилагане на Закона за държавния служител.” – 27 октомври 2021

 На вниманието на служителите от:

“Човешки ресурси”; „Личен състав”; ”Персонал“;

„Счетоводство”

„Правен”

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

„Съдебната практика на Върховния административен съд по прилагане на Закона за държавния служител.”

 

27 октомври 2021 г. (4 уч. часа)

 

 Онлайн – чрез платформата Zoom.us

 

Л Е К Т О Р:

 

МАРИНА МИХАЙЛОВА - съдия, Върховен административен съд

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

За да заявите участие в семинара моля попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“.

 Програма на семинара  Условия за участие  ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!