„Съдебната практика на Върховния касационен съд относно прекратяване на трудовите договори.” – 28 октомври 2021 г.

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

„Съдебната практика на Върховния касационен съд относно прекратяване на трудовите договори.”

 

28 октомври 2021 г. (4 уч. часа)

 

 Онлайн – чрез платформата Zoom.us

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!