„Съдебната практика на Върховния касационен съд относно прекратяване на трудовите договори.” – 28 октомври 2021 г.

 На вниманието на служителите от: 

“Човешки ресурси”; „Личен състав”; ”Персонал“; 

„Счетоводство”;

„Правен”

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

„Съдебната практика на Върховния касационен съд относно прекратяване на трудовите договори.”

 

28 октомври 2021 г. (4 уч. часа)

 

 Онлайн – чрез платформата Zoom.us

Л Е К Т О Р :

 

ДАНИЕЛА СТОЯНОВА - съдия, III-то гражданско отделение на Върховен касационен съд

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

За да заявите участие в семинара, моля попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“.

Програма на семинара  Условия за участие   ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!