Семинар/уебинар: “Съдебната практика на Върховния административен съд по прилагането на Закона за обществените поръчки.” – 10 февруари 2022 г.

 На вниманието на служителите от отдел/дирекция:

„Обществени поръчки”; „Правна”/гл. юрисконсулт;

Финансов контрольор; „Вътрешен одит”;

„Управление на собствеността; Бюджет и финанси”

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

„Съдебната практика на Върховния административен съд по прилагането на Закона за обществените поръчки.“

 

10 февруари 2022 г. (4 уч. часа)

 

Начин на участие – по Ваш избор:

 

Присъствено - в гр. София, Рамада София хотел, бул. „Мария Луиза” № 131 или

 

 Дистанционно (онлайн) – чрез www.Zoom.us

 

Л Е К Т О Р :

 

АДЕЛИНА КОВАЧЕВА – лектор по обществени поръчки, съдия в IV отделение на Върховния административен съд в периода 2000 – 2021 г.

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ” 

За да заявите участие в уебинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“

 Програма на семинара  Условия за участие   ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!