Семинар/уебинар данъци 2022 г.: „Промени, казуси и практика по прилагане на данъчното и осигурителното законодателство за 2022 г. – ЗДДС, ЗКПО и КСО. Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2021 г.” – 1 и 2 март 2022 г.

 

П О К А Н А

 

за обучителен семинар/уебинар на тема:

„Промени, казуси и практика по прилагането на  данъчното и осигурителното законодателство за 2022 г.:

- Закон за данък върху добавената стойност;

- Закон за корпоративното подоходно облагане;

- Кодекс за социално осигуряване.

Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2021 г.”

 

 Законът за изменение и допълнение на ЗДДС и Законът за изменение и допълнение на ЗКПО са приети на ВТОРО четене в Народното събрание на 11 март 2022 г.

 

1 и 2 март 2022 г. (16 уч. часа)

 

Обучението ще се проведе по два паралелни начина, като всеки участник може да избере варианта за себе си, който счита за по-удачен и полезен:

 

Присъствено в гр. София, Рамада София хотел, бул. „Мария Луиза” № 131 – при наличие на минимум 10 записани участника за тази форма на участие и отсъствие на правителствена забрана за провеждане на публични мероприятия и семинари;

 

 Онлайн (като уебинар) чрез www.zoom.us

 

Л Е К Т О Р И:

 

КАТЯ КАШЪМОВА - началник отдел „Осигурителна методология“ в Централно управление на Националната агенция за приходите;

ДИМИТЪР ВОЙНОВ - лектор и данъчен консултант по Закона за корпоративното подоходно облагане;

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА - лектор и данъчен консултант по Закона за данък върху добавената стойност;

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.       

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!