Семинар/уебинар КТ 2022 г.: “Актуални въпроси от практиката по прилагането на Кодекса на труда и подзаконовата нормативна уредба.” – 2 февруари 2022 г.

 На вниманието на служителите от:

„Личен състав”/”Персонал”/Човешки ресурси”/„Счетоводство”/„Правен”

П О К А Н А

 

за обучителен семинар/уебинар на тема:

„Актуални въпроси от практиката по прилагането на Кодекса на труда и подзаконовата нормативна уредба.”

 

2 февруари 2022 г. (8 уч. часа)

 

Обучението ще се проведе по два паралелни начина, като всеки участник може да избере варианта за себе си, който счита за по-удачен и полезен:

 

Присъствено в гр. София, Рамада София хотел, бул. „Мария Луиза” № 131 – при наличие на минимум 10 записани участника за тази форма на участие и отсъствие на правителствена забрана за провеждане на публични мероприятия и семинари;

 

Онлайн (като уебинар) чрез www.zoom.us

 

Л Е К Т О Р :

 

ТЕОДОРА ДИЧЕВА – юрист, експерт по трудово право

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

 

 Програма на семинара  Условия за участие

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!