Семинар ЗУСЕСИФ: “Съдебен контрол върху административните актове в процедури по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).” – 12 април 2022 г.

 

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

 

Съдебен контрол върху административните актове в процедури по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.“

 

12 април 2022 г. (8 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел, бул. „Мария Луиза” № 131

 

 Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“ 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!