“Съдебната практика на Върховния административен съд по прилагането на Закона за обществените поръчки. Административнонаказателна отговорност по ЗОП.” – 23 юни 2022 г.

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

„Съдебната практика на Върховния административен съд по прилагането на Закона за обществените поръчки.

Административнонаказателна отговорност по ЗОП.“

 

23 юни 2022 г. (6 уч. часа)

 

 гр. София, Рамада София хотел, бул. Княгиня Мария Луиза № 131

 

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ” 

За да заявите участие в уебинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!