“Съдебната практика на Върховния административен съд по прилагането на Закона за обществените поръчки. Административнонаказателна отговорност по ЗОП.” – 23 юни 2022 г.

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

„Съдебната практика на Върховния административен съд по прилагането на Закона за обществените поръчки.

Административнонаказателна отговорност по ЗОП.“

 

23 юни 2022 г. (6 уч. часа)

 

 гр. София, Рамада София хотел, бул. Княгиня Мария Луиза № 131

Л Е К Т О Р И :

 

АДЕЛИНА КОВАЧЕВА – лектор по обществени поръчки, съдия в IV отделение на Върховния административен съд в периода 2000 – 2021 г.;

МЕРАЛ КАМЕНОВА - юрист, лектор по ЗОП

 

Повече информация за АКТУАЛИЗИРАНАТА програма, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ” 

За да заявите участие в уебинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!