Семинар обществени поръчки 2022 г.: “ЗОП и ППЗОП – правна регламентация и анализ на цялостния процес по възлагане и участие в обществени поръчки.” – 21 и 22 юни 2022 г.

Следващо обучение по темата – 17 и 18  май 2023 г., за подробности, моля вижте съответния семинар в секцията “Семинари”

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

„ЗОП и ППЗОП – правна регламентация и анализ на цялостния процес по възлагане и участие в обществени поръчки.“

 

21 и 22 юни 2022 г. (16 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел, бул. „Мария Луиза” № 131, ЗАЛА РУБИН 

Л Е К Т О Р :

 

МАРИАНА КАЦАРОВА - юрист, експерт обществени поръчки, 2000 – 2005 г. Агенция за държавна финансова инспекция; 2005 г. – 2016 г.  Сметна палата;

 

Ако към датата на провеждане на семинара има подготвяни или приети промени в областта на обществените поръчки, те също ще бъдат предмет на разглеждане в настоящия семинар.

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

За да заявите участие в уебинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“.

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!