Семинар ЗБУТ 2022 г.: „Безопасност и здраве при работа – стрес на работното място, оценка на риска, работа с видеодисплеи, фактори на работната среда.” – 18 октомври 2022 г.

 На вниманието на:

- длъжностните лица по здраве и безопасност при работа;
- представителите в комитетите и групите по условия на труд;

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

„Безопасност и здраве при работа:

-              стрес на работното място;

-              оценка на риска;

-              работа с видеодисплеи;

-              фактори на работната среда.”

 

18 октомври 2022 г. (8 учебни часа)

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦ , бул. „Мария Луиза” № 131

Семинарът ще се проведе в присъствен формат в Рамада София хотел. При провеждането му ще бъдат спазени всички изисквания и предписания на здравните органи.

 

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“.


© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!