Семинар Кодекс на труда 2022: „Промени в Кодекса на труда, в сила от 1 август 2022 г. Практически въпроси по прилагане на трудовото законодателство.” – 28 октомври 2022 г.

 На вниманието на служителите от:

„Личен състав”/”Персонал”/Човешки ресурси”/

„Счетоводство”/„Правен”

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

„Промени в Кодекса на труда, в сила от 1 август 2022 г.

Практически въпроси по прилагане на трудовото законодателство.”

 

 28 октомври 2022 г. (8 уч. часа) – НОВА ДАТА: 25 ноември 2022 г.

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦, бул. „Мария Луиза” № 131

Л Е К Т О Р :

 

Професор, д-р НИНА ГЕВРЕНОВА - ръководител катедра „Трудово и осигурително право” в Софийския Университет „Св. Кл. Охридски”, адвокат

Семинарът ще се проведе в присъствен формат в Рамада София хотел. При провеждането му ще бъдат спазени всички изисквания и предписания на здравните органи.

 

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“.

 

Програма на семинара  Условия за участие   ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!