Семинар обществени поръчки 2022 г.: “Анализ на цялостния процес по възлагане и участие в обществени поръчки – новости в правната уредба, връзка с ЦАИС ЕОП, решаване на казуси от практиката.” – 29 и 30 ноември 2022 г.

Следващо обучение по темата – 17 и 18 май 2023 г., за подробности, моля вижте съответния семинар в секцията “Семинари”

 

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

„Анализ на цялостния процес по възлагане и участие в обществени поръчки – новости в правната уредба, връзка с ЦАИС ЕОП, решаване на казуси от практиката.“

 

29 и 30 ноември 2022 г. (16 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦ , бул. „Мария Луиза” № 131, зала РУБИН

Л Е К Т О Р :

 

МАРИАНА КАЦАРОВА - юрист, експерт обществени поръчки, 2000 – 2005 г. Агенция за държавна финансова инспекция; 2005 г. – 2016 г.  Сметна палата;

Семинарът ще се проведе в присъствен формат в Рамада София хотел. При провеждането му ще бъдат спазени всички изисквания и предписания на здравните органи.

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“.

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!