Семинар 2022 г.: „Как да проверяваме електронни обществени поръчки – обучение за финансови контрольори и вътрешни одитори.” – 1 декември 2022 г.

Следващо обучение по темата – 26 март 2024 г., за подробности, моля вижте съответния семинар в секцията “Семинари”

 

 На вниманието на вътрешните одитори и финансовите контрольори

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

„Как да проверяваме електронни обществени поръчки – обучение за финансови контрольори и вътрешни одитори.“

 

1 декември 2022 г. (8 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦ , бул. „Мария Луиза” № 131, зала РУБИН

Л Е К Т О Р :

 

МАРИАНА КАЦАРОВА - юрист, експерт обществени поръчки, 2000 – 2005 г. Агенция за държавна финансова инспекция; 2005 г. – 2016 г.  Сметна палата;

Семинарът ще се проведе в присъствен формат в Рамада София хотел. При провеждането му ще бъдат спазени всички изисквания и предписания на здравните органи.

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!