Семинар 2023 г.: “Финансови корекции и характерни индикатори за нередности и измами в целия процес на възлагане на обществени поръчки (съгласно Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ.). Насоки на КЗК за противодействие срещу тръжните манипулации.” – 7 февруари 2023 г.

Следващо обучение по темата – 22 март 2023 г., за подробности, моля вижте съответните семинари в секция “Семинари”

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

 

„Финансови корекции и характерни индикатори за нередности и измами в целия процес на възлагане на обществени поръчки (съгласно Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ.).

Насоки на КЗК за противодействие срещу тръжните манипулации.”

 

7 февруари 2023 г. (8 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦ , бул. „Мария Луиза” № 131

Л Е К Т О Р :

 

ЛЮДМИЛ СПАСОВ LL.M., CIA, CGAP, CRMA, сертификат вътрешен одитор в публичния сектор, експерт по обществени поръчки, Директор на дирекция „Правна“, Grant Thornton 

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“.

 

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!