Семинар КТ 2023: “Съдебната практика на Върховния касационен съд относно прекратяване на трудовите договори” – 14 февруари 2023 г.

Следващо обучение по темата – 21 април 2023 г., за подробности, моля вижте съответния семинар в секцията “Семинари”

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

„Съдебната практика на Върховния касационен съд относно прекратяване на трудовите договори.”

 

14 февруари 2023 г. (4 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦, бул. „Мария Луиза” № 131

 

Семинарът ще се проведе в присъствен формат в Рамада София хотел. На семинара ще бъдат спазени всички изисквания и предписания на здравните органи.

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“.

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!