Семинар ЗУСЕФСУ 2023 г.: “Съдебен контрол върху административните актове в процедури по Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление.” – 22 март 2023 г.

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

„Съдебен контрол върху административните актове в процедури по Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ).” 

 

 

22 март 2022 г. (8 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦ ,  бул. „Мария Луиза” № 131

 

Семинарът ще се проведе в присъствен формат в Рамада София хотел. При провеждането му ще бъдат спазени всички изисквания и предписания на здравните органи.

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“.

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!