Семинар КТ 2023 г.: “Промени в Кодекса на труда от 2022 г. и 2023 г. Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Практически въпроси по прилагане на трудовото законодателство.” – 19 май 2023 г.

 

Следващо обучение по темата – 24 ноември 2023 г., за подробности, моля вижте съответния семинар в секцията “Семинари”

 

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

„Промени в Кодекса на труда от 2022 г. и 2023 г. Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Практически въпроси по прилагане на трудовото законодателство.”

 

 19 май 2023 г. (8 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦, бул. „Мария Луиза” № 131

Семинарът ще се проведе в присъствен формат в Рамада София хотел. 

Л Е К Т О Р:

 

Професор, д-р НИНА ГЕВРЕНОВА - ръководител катедра „Трудово и осигурително право” в Софийския Университет „Св. Кл. Охридски”, адвокат

 Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“.

Програма на семинара  Условия за участие

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!