Семинар АПК 2023 г.: “Актуални въпроси и практика по прилагането на Административнопроцесуалния кодекс.” – 6 октомври 2023 г.

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

Актуални въпроси и практика по прилагането на Административнопроцесуалния кодекс.”

 

 6 октомври 2023 г. (4 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦, бул. „Мария Луиза” № 131

Л Е К Т О Р :

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ - съдия, Административен съд София град; 

 Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“.

Програма на семинара  Условия за участие   ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!