Семинар ЗОП 2023 г.: “Промени в ЗОП. Анализ на цялостния процес по възлагане и участие в обществени поръчки – правна уредба, връзка с ЦАИС ЕОП, решаване на казуси от практиката. Процедури на договаряне.” – 12 и 13 октомври 2023 г.

 

Следващо обучение по темата – 14 и 15 май 2024 г., за подробности, моля вижте съответния семинар в секцията “Семинари”

 

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

 

„Промени в Закона за обществените поръчки.

Анализ на цялостния процес по възлагане и участие в обществени поръчки – правна уредба, връзка с ЦАИС ЕОП, решаване на казуси от практиката. 

Процедури на договаряне.“

 

12 и 13 октомври 2023 г. (16 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦ , бул. „Мария Луиза” № 131, зала РУБИН

Л Е К Т О Р :

 

МАРИАНА КАЦАРОВА - юрист, експерт обществени поръчки, 2000 – 2005 г. Агенция за държавна финансова инспекция; 2005 г. – 2016 г.  Сметна палата; 

Законът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки е приет окончателно на второ четене от Народното събрание на 5 октомври 2023 г. Така приетите законови текстове също ще бъдат предмет на разглеждане в семинара, още в началото на първия му ден – 12 октомври 2023 г.

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“.

Програма на семинара

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!