Семинар ЗОП 2023 г.: “Анализ на цялостния процес по възлагане и участие в обществени поръчки – правна уредба, връзка с ЦАИС ЕОП, решаване на казуси от практиката. Процедури на договаряне.” – 12 и 13 октомври 2023 г.

 

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

 

„Анализ на цялостния процес по възлагане и участие в обществени поръчки – правна уредба, връзка с ЦАИС ЕОП, решаване на казуси от практиката. 

Процедури на договаряне.“

 

12 и 13 октомври 2023 г. (16 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦ , бул. „Мария Луиза” № 131, зала РУБИН

Л Е К Т О Р :

 

МАРИАНА КАЦАРОВА - юрист, експерт обществени поръчки, 2000 – 2005 г. Агенция за държавна финансова инспекция; 2005 г. – 2016 г.  Сметна палата; 

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“.

 Програма на семинара  Условия за участие   ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!