Семинар: „Как да проверяваме електронни обществени поръчки – обучение за финансови контрольори и вътрешни одитори. Предварителен контрол по чл. 237б от ЗОП.” – 26 март 2024 г.

На вниманието на вътрешните одитори и финансовите контрольори

 

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

„Как да проверяваме електронни обществени поръчки – обучение за финансови контрольори и вътрешни одитори.

Предварителен контрол по чл. 237б от ЗОП.“

 

26 март 2024 г. (8 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦ , бул. „Мария Луиза” № 131

Л Е К Т О Р :

 

МАРИАНА КАЦАРОВА - юрист, експерт обществени поръчки, 

2000 – 2005 г. Агенция за държавна финансова инспекция; 

2005 г. – 2016 г., 2023 – 2024 г.  Сметна палата 

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“.

Програма на семинара

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!