Семинар КТ 2024 г.: “Промени в Кодекса на труда от 2023 г. – електронна трудова книжка и електронно трудово досие. Промени в Кодекса на труда, касаещи работа от разстояние. Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските.” – 19 март 2024 г., СУТРИН: 9,30 – 13 ч.

 Следващо обучение по темата – 10 май 2024 г., за подробности, моля вижте съответния семинар в секцията “Семинари”

 

На 14 март 2024 г. Народното събрание прие на второ четене Законът за изменение и допълнение на Кодекса на труда (включен в настоящата семинарна програма като точка втора от нея).

 

https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/165216

На вниманието на служителите от :

„Личен състав”/”Персонал”/Човешки ресурси”/„Счетоводство”/„Правен”

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

„Промени в Кодекса на труда от 2023 г. - електронна трудова книжка и електронно трудово досие. 

Промени в Кодекса на труда, касаещи работата от разстояние.

Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските.”

 

 19 март 2024 г. (4 уч. часа), 9, 30 – 13 ч.

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦, бул. „Мария Луиза” № 131

Л Е К Т О Р : 

 

ТЕОДОРА ДИЧЕВА - юрист, експерт по трудово право, лектор по Кодекса на труда, дългогодишен директор на дирекция „Правна“ в „Главна инспекция по труда“ в периода 2008 – 2019 г.

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“. 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!