Семинар промени в ЗОП 2024 г.: „Промени в Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 88 от 20.10.2023 г.) и в подзаконовите актове по прилагането му. Анализ на цялостния процес по възлагане и участие в обществени поръчки – правна уредба, връзка с ЦАИС ЕОП.“ – 27 и 28 март 2024 г.

Следващо обучение по темата – 14 и 15 май 2024 г., за подробности, моля вижте съответния семинар в секцията “Семинари”

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема: 

 

„Промени в Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 88 от 20.10.2023 г.) и в подзаконовите актове по прилагането му.

Анализ на цялостния процес по възлагане и участие в обществени поръчки –

правна уредба, връзка с ЦАИС ЕОП.“

 

27 и 28 март 2024 г. (16 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦ , бул. „Мария Луиза” № 131, зала РУБИН

Л Е К Т О Р :

 

МАРИАНА КАЦАРОВА - юрист, експерт обществени поръчки,

2000 – 2005 г. Агенция за държавна финансова инспекция;

2005 г. – 2016 г., 2023 г. – 2024 г. Сметна палата

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“.

Програма на семинара

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!