Семинар КТ 2024 г.: “Нови промени в Кодекса на труда, приети от Народното събрание на второ четене на 14 март 2024 г. Промени в Кодекса на труда от 2023 г. – електронна трудова книжка и електронно трудово досие. Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските.” – 10 май 2024 г.

На вниманието на служителите от :

„Личен състав”/”Персонал”/Човешки ресурси”/„Счетоводство”/„Правен”

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

„Нови промени в Кодекса на труда, приети от Народното събрание на второ четене на 14 март 2024 г. (ДВ бр. 27 от 29 март 2024 г.)

Промени в Кодекса на труда от 2023 г. - електронна трудова книжка и електронно трудово досие. 

Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските.”

 

 10 май 2024 г. (4 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦, бул. „Мария Луиза” № 131

Л Е К Т О Р:

 

ТЕОДОРА ДИЧЕВА - юрист, експерт по трудово право, лектор по Кодекса на труда, дългогодишен директор на дирекция „Правна“ в „Главна инспекция по труда“ в периода 2008 – 2019 г.

 

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“. 

Програма на семинара  Условия за участие   ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!