Архив

семинари по ЗОП за възложители и изпълнители на обществени поръчки
семинар/и обучение по ЗОП 2017 г., по Закона за обществените поръчки 2017 г.
Семинар на Център по европейско обучение - промени в данъци и КСО 2017
Семинари/обучения/обучение по ЗОП на Център по европейско обучение 2016
семинари и обучения на "Център по европейско обучение" 2016 по Кодекса на труда 2016
семинар данъци 2016 г., семинари по счетоводство на Център по европейско обучение
1 2 3 12