Архив

семинари на Център по европейско обучение по ЗОП 2016 и ППЗОП 2016
семинар по нов ЗОП 2016 г. и обучение/семинар по нов ППЗОП 2016 г.
семинар/обучение за конкурса за младши съдии и младши прокурори 2016,
семинари на Център по европейско обучение
семинари на Център по европейско обучение
семинари и обучения по ЗОП 2016
семинари на Център по европейско обучение, 
Семинари по обществени поръчки 2016
1 2 3 11