Архив

семинар/обучение ЗДДС 2021, ЗКПО 2021 г., ЗДДФЛ 2021 г., КСО 2021 г.
семинари и обучения на Център по европейско обучение,
семинар/обучение по промените в Закона за обществените поръчки 2021 и ППЗОП 2021 г.
семинар обучение Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, в сила от 1 януари 2020 г. Промените в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки в сила от 2020 г. Практическа работа с Националната платформа за електронно възлагане на обществени поръчки – ЦАИС „ЕОП“
семинар ЗОП и ППЗОП 2021 г.
Семинари на Център по европейско обучение
1 2 3 18