Архив

семинари на Център по европейско обучение
семинари на Център по европейско обучение
Семинар промени в Закона за обществените поръчки 2018
Семинар GDPR новият Регламент 2016/679 за защита на личните данни
семинар обществени поръчки 2018
семинари и обучения Кодекс на труда 2018 и промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, касаещи сумираното изчисляване на работното време
1 2 3 15