Архив

Семинари/обучения/обучение по ЗОП на Център по европейско обучение 2016
семинар данъци 2016 г., семинари по счетоводство на Център по европейско обучение
Новият Закон за обществени поръчки 2016
семинари на Център по европейско обучение по ЗОП 2016 и ППЗОП 2016
семинари и обучения по КТ 2016
семинар по нов ЗОП 2016 г. и обучение/семинар по нов ППЗОП 2016 г.
1 2 3 12