Архив за етикет: ЗОП 2021

Практическа работа с ЦАИС „ЕОП“, договор и фактуриране през ЦАИС ЕОП, Подготовка на обществена поръчка чрез ЦАИС ЕОП - основни въпроси в условията на поръчката
семинар/обучение ЗДДС 2021, ЗКПО 2021 г., ЗДДФЛ 2021 г., КСО 2021 г.
Семинари на Център по европейско обучение
семинар/обучение относно Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“
семинари и обучения на Център по европейско обучение
семинари на Център по европейско обучение
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.