Архив за етикет: ЗОП 2022

семинари и обучения на Център по европейско обучение 2021 г.
семинар ЗОП и ППЗОП 2021 г.
ЦАИС ЕОП
семинар обучение Практически въпроси по прилагането на Кодекса на труда.
семинар/обучение ЗДДС 2021, ЗКПО 2021 г., ЗДДФЛ 2021 г., КСО 2021 г.
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.