Архив за етикет: ЗОП 2024

Семинар обучение санкции по ЗОП, семинар административнонаказателната отговорност за нарушения на Закона за обществените поръчки и ППЗОП
seminari
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.