Архив за етикет: Кодекс на труда

семинари и обучения на Център по европейско обучение,
семинар/обучение по КТ 2020, Кодекса на труда 2020 г.
семинари и обучения на Център по европейско обучение,
семинар/обучение по КТ 2020, Кодекса на труда 2020 г.
семинар - актуални въпроси на съдебната практика по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), безвъзмездна финансова помощ, верификация, финансови корекции
семинари и обучения по КТ 2016
семинар промени в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване 2015
КТ 2013, КСО 2013, семинари на Център по европейско обучение 2014
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.