Архив за етикет: обществени поръчки 2017

семинар/и обучение по ЗОП 2017 г., по Закона за обществените поръчки 2017 г.
Новият Закон за обществени поръчки 2016
семинари на Център по европейско обучение по ЗОП 2016 и ППЗОП 2016
семинар по нов ЗОП 2016 г. и обучение/семинар по нов ППЗОП 2016 г.
семинари и обучения по ЗОП 2016
семинари на Център по европейско обучение, 
Семинари по обществени поръчки 2016
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.