Архив за етикет: Промени в ЗОП и ППЗОП 2020 година

семинар/обучение относно Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ 2020
ZOP 2020 ЦАИС ЕОП
семинар/обучение относно Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ 2020
семинар обучение Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, в сила от 1 януари 2020 г. Промените в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки в сила от 2020 г. Практическа работа с Националната платформа за електронно възлагане на обществени поръчки – ЦАИС „ЕОП“
семинар/обучение относно Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“
семинар ЦАИС ЕОП
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.