Архив за етикет: Промени в ЗОП и ППЗОП 2022 година

семинар ЗОП и ППЗОП 2021 г.
семинар обучение Практически въпроси по прилагането на Кодекса на труда.
ZOP 2020 ЦАИС ЕОП
семинар/обучение ЗДДС 2021, ЗКПО 2021 г., ЗДДФЛ 2021 г., КСО 2021 г.
семинар обучение Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, в сила от 1 януари 2020 г. Промените в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки в сила от 2020 г. Практическа работа с Националната платформа за електронно възлагане на обществени поръчки – ЦАИС „ЕОП“
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.