Архив за етикет: промени в ЗОП

семинар обществени поръчки 2018
семинари и обучения на Център по европейско обучение
обучение по ЗОП 2017, семинари и обучения по ЗОП
семинари по ЗОП за възложители и изпълнители на обществени поръчки
семинар/и обучение по ЗОП 2017 г., по Закона за обществените поръчки 2017 г.
семинари на Център по европейско обучение по ЗОП 2016 и ППЗОП 2016
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.