Архив за етикет: промени в ЗОП

семинар обществени поръчки 2023 г. Анализ на цялостния процес по възлагане и участие в обществени поръчки - новости в правната уредба, връзка с ЦАИС ЕОП, решаване на казуси от практиката. Процедури на договаряне.
проверка на електронни обществени поръчки, обучение за финансови контрольори и вътрешни одитори – проверка на електронни обществени поръчки, лектор Мариана Кацарова, досие на обществена поръчка, електронна обществена поръчка-секция „Параметри“
семинар ЗОП и ППЗОП 2022 г., възлагане, провеждане и приключване на обществена поръчка
семинар ЗОП ЦАИС ЕОП 2022/2023
ZOP 2022
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.