Архив за етикет: промени КТ

семинар промени в Кодекс на труда 2018 и наредбата за работното време, Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие
Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, касаещи сумираното  изчисляване на работното време от 2017 г.
Семинари на Център по европейско обучение 2015
семинар промени в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване 2015
семинар Кодекс на труда 2014
КТ 2013, КСО 2013, семинари на Център по европейско обучение 2014
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.