Архив за етикет: семинар ЗОП

семинари и обучения на Център по европейско обучение,
семинар/обучение ЦАИС ЕОП, национална платформа за електронни обществени поръчки, електронно възлагане на обществени поръчки
семинар по ЗОП и ППЗОП 2019 на Център по европейско обучение
семинари и обучения на Център по европейско обучение
Семинар промени в Закона за обществените поръчки 2018
семинари и обучения на Център по европейско обучение
семинар/обучение по ЗОП
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.