Архив за етикет: семинар Кодекс на труда 2022

семинари и обучения на Център по европейско обучение 2022,
семинар/уебинар ЗУСЕСИФ 2022 г.
Уебинар Кодекс на труда 2021 г.
семинари и обучения на Център по европейско обучение,
семинар/обучение по КТ 2020, Кодекса на труда 2020 г.
семинар уебинар ЗОП и ППЗОП 2022 г., възлагане, провеждане и приключване на обществена поръчка
Семинар по трудово право, промени в КТ 2019, сумирано изчисляване на работното време
семинари и обучения Кодекс на труда 2018 и промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, касаещи сумираното изчисляване на работното време
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.