Архив за етикет: семинар Кодекс на труда 2020

семинар финансови корекции по ЗУСЕСИФ, рискове, проблеми и санкции при възлагането на обществени поръчки - за какво трябва да внимаваме
Семинар по трудово право, промени в КТ 2019, сумирано изчисляване на работното време
семинари и обучения Кодекс на труда 2018 и промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, касаещи сумираното изчисляване на работното време
Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, касаещи сумираното  изчисляване на работното време от 2017 г.
семинари/ обучение/обучения по трудово право, по Кодекса на труда 2017
семинари и обучения на "Център по европейско обучение" 2016 по Кодекса на труда 2016
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.