Архив за етикет: семинар Кодекс на труда

семинар обучение Практически въпроси по прилагането на Кодекса на труда.
Уебинар Кодекс на труда 2021 г.
Уебинар Кодекс на труда 2021 г.
семинари и обучения на Център по европейско обучение,
семинар/обучение по КТ 2020, Кодекса на труда 2020 г.
семинар съдебна практика по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове ЗУСЕСИФ
Семинар по трудово право, промени в КТ 2019, сумирано изчисляване на работното време
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.