Архив за етикет: семинар Кодекс на труда

семинар КТ 2024 г. семинар Промени в Кодекса на труда от 2024 и 2023 г. , работа от разстояние, електронна трудова книжка и електронно трудово досие. Промени в Кодекса на труда, касаещи работа от разстояние. Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.