Архив за етикет: семинар обучение ЦАИС ЕОП

Анализ на цялостния процес по възлагане и участие в обществени поръчки - новости в правната уредба, връзка с ЦАИС ЕОП, решаване на казуси от практиката 2022
ZOP 2022
Seminar_ZOPiPPZOP_2022
seminari
семинари и обучения на Център по европейско обучение 2022 г.

семинар по Кодекса на труда 2022, промени в КТ 2022
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.