Архив за етикет: семинар по Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление семинар по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове

Семинар ЗУСЕФСУ 2022 г.: “Съдебен контрол върху административните актове в процедури по Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление.” – 21 октомври 2022 г.
Семинари и обучения на Център по европейско обучение 2022 г.
семинари и обучения на Център по европейско обучение 2022,
семинар/уебинар ЗУСЕСИФ 2022 г.
семинар ЗУСЕСИФ 2020 лектор Соня Янкулова
семинар финансови корекции за нарушения по ЗОП
семинар ЗУСЕСИФ, Коментар и съдебна практика по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.