Архив за етикет: семинар по Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление семинар по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове

© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.