Архив за етикет: семинар по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове

семинар ЗУСЕСИФ, Коментар и съдебна практика по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.