Архив за етикет: семинар по ЗУСЕСИФ

семинари и обучения на Център по европейско обучение 2022,
семинар/уебинар ЗУСЕСИФ 2022 г.
семинар ЗУСЕСИФ 2020 лектор Соня Янкулова
семинар уебинар ЗОП и ППЗОП 2022 г., възлагане, провеждане и приключване на обществена поръчка
семинар финансови корекции за нарушения по ЗОП
семинар ЗУСЕСИФ, Коментар и съдебна практика по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.