Архив за етикет: семинар по ЗУСЕСИФ семинар по ЗУСЕФСУ

Финансови корекции и характерни индикатори за нередности и измами в целия процес на възлагане на обществени поръчки (съгласно Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ.).
Насоки на КЗК за противодействие срещу тръжните манипулации.
Семинар ЗУСЕФСУ 2022 г.: “Съдебен контрол върху административните актове в процедури по Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление.” – 21 октомври 2022 г.
Семинари и обучения на Център по европейско обучение 2022 г.
семинар Кодекс на труда 2023 практика на ВКС, практика на Върховния касационен съд относно прекратяване на трудовите договори
семинар ЗУСЕСИФ 2020 лектор Соня Янкулова
семинар АПК 2023 г., семинар Административнопроцесуален кодекс 2023 г.
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.