Архив за етикет: семинар по ЗУСЕСИФ

семинар ЗУСЕСИФ 2020 лектор Соня Янкулова
семинар съдебна практика по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове ЗУСЕСИФ
семинар финансови корекции за нарушения по ЗОП
семинар ЗУСЕСИФ, Коментар и съдебна практика по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.